Een unieke reiservaring
Meedraaien op een zorgboerderij of in een kindertehuis, ecologische producten verbouwen, de dorpsbibliotheek schilderen, of in een wildlife dierenopvang aan de slag. De ervaringen die je bij Actlocal kunt opdoen zijn uiteenlopend, maar het beginpunt van alle projecten is dezelfde: jou op een no-nonsense manier het lokale leven laten meemaken.

 

 

Win-win, zonder winst
Actlocal heeft geen winstoogmerk en de mensen in de projecten krijgen eerlijk betaald voor de dienst(en) die zij aanbieden. Daardoor kunnen zij op een ondernemende manier groeien. Dat betekent dat jouw bijdrage, in zowel geld als inzet, direct ten goede komt aan het project en de lokale bevolking.

De prijzen die we noemen bij de projecten zijn tot stand gekomen op initiatief van het vrijwilligersproject zelf. Deze prijzen dekken in elk geval de kosten die men op het project maakt en geven daarnaast wat extra speelruimte zodat men er iets op verdient. In nagenoeg alle gevallen gebruiken de projecten het geld om benodigdheden voor het project aan te schaffen. ActLocal bekijkt of de prijzen reëel zijn aan de hand van de lokale salarissen en de koopkracht in het gebied.

In de prijs zit eveneens een bedrag inbegrepen voor het dekken van de kosten die ActLocal maakt. Dit komt neer op 9,50 euro p.p. per dag. Deze kosten worden enerzijds besteed aan de kosten die gemoeid zijn met jouw bezoek aan het project. Denk hierbij aan overboekingskosten, telefoonkosten, et cetera. Anderzijds gebruiken wij het geld om onze vaste kosten te betalen zoals internet, het bezoeken van projecten en om te blijven groeien. ActLocal is een stichting en wij mogen dus geen winst maken. Al het geld wat wij binnenkrijgen wordt geïnvesteerd in ActLocal.

 

Flexibel meewerken
Of je nu een paar dagen of voor langere tijd bij een project wilt meehelpen, veel is mogelijk. Door het nauwe contact met onze partners bemiddelt Actlocal flexibel en snel tussen jou en de lokale initiatieven. Zo kunnen we je een ervaring op maat bieden. Je kunt bijvoorbeeld slapen bij mensen thuis, maar slaap je liever in een privé onderkomen, dan kan dat ook. Ook is er binnen de projecten veel ruimte voor eigen initiatief.